Oznamujeme záujemcom o zamestnanie, že od 1. 2. 2022 je v SBD Bytča voľné pracovné miesto na pozíciu technik. Požiadavky: stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie so zameraním na oblasť stavebníctva, správy nehnuteľností,  prax min. 5 rokov. Bližšie informácie získate na tel. čísle 0911 010 014.

Oznamujeme Vlastníkom, nájomníkom bytov a NP, obchodným partnerom, že od 22.12.2021 do 09.01.2022 bude SBD Bytča z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

Oznamujeme vlastníkom, nájomníkom bytov, obchodným partnerom, že od 1.7.2021 sa mení kontakt na poverenú osobu na ochranu osobných údajov z Blanka Hulínová na p. Ing.Palková Anna, Janka Bučová. Ostatné údaje zostávajú v platnosti.

Dňa 30.3.2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva SBD Bytča za účasti prizvaných hostí, kde si pripomenuli vznik družstva, jeho činnosť a hľadali ďalšie smerovanie do budúcnosti.

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

Pracovná doba

PO / 08:00 - 12:00
UT / Nestránkový deň
ST / 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
ŠT / 08:00 - 12:00
PI / Nestránkový deň

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010