Domový poriadok upravuje vzťahy, postupy a podmienky pri užívaní bytov, spoločných a nebytových priestorov, ako aj zásady spolunažívania medzi užívateľmi bytov a nebytových priestorov v dome. Dodržiavanie domového poriadku a činnosti z neho vyplývajúce kontroluje zástupca a výbor vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu. Priestupky proti domovému poriadku rieši schôdza nájomníkov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov na domovej schôdzi, alebo na podnet výboru vlastníkov správca, prípadne príslušné orgány štátnej správy.

 

• DOMOVÝ PORIADOK PRE BUDOVY V SPRÁVE SBD BYTČA

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2