Stavebné bytové družstvo Bytča
Nám. Slovenskej republiky 24
014 01  Bytča

IČO: 00693677 / DIČ: 2020618875 / IČ DPH: SK2020618875
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
Odd.: Dr. / Vložka: 63/L

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., pobočka Bytča
Číslo účtu: 4005698100/7500
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0569 8100


Predseda predstavenstva:

Ing. Anna Palková / Telefón: +421 41 553 2235, +421 911 010 014 / E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- Poverená osoba na ochranu spracúvania osobných údajov


Sekretariát a podateľňa:

Janka Bučová / Tel.: +421 41 553 2235 / E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- Poverená osoba na ochranu spracúvania osobných údajov


Ekonomický a bytový úsek:

Ing. Anna Palková / Tel.: +421 41 553 2235, +421 911 010 014 / E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- mzdová agenda, ekonóm SBD Bytča

 

Simona Kubicová / Tel.: +421 41 553 2235 / E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- Preberanie dodávateľských faktúr
- Vystavovanie potvrdení pre banky
- Vystavovanie potvrdení správcu k zmluve o prevode vlastníctva bytu a NP
- Fakturácia a kontrola platieb KDS, internet

 

Janka Bučová / Tel.: +421 41 553 2235 / E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- Podateľna, pokladňa, evidencia platieb
- Prevody bytov, zmena vlastníka, čelnské vzťahy
- Prihlášky a odhlášky KDS, internet
- Poverená osoba na ochranu osobných údajov

 

Technický úsek a energetika:

Gabriela Hanulíková / Tel.: +421 41 553 2235, +421 911 314 010 / E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- Predpisy preddavkov
- Vyúčtovanie nákladov za služby
- Reklamácie
- Energetika, energetické certifikáty
- Fond prevádzky, údržby a opráv
- Projektová dokumentácia


Marcel Posluch / Tel.: +421 41 553 3298 / Mobil: 0911 014 010 / E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

- Údržba bytového fondu
- Odpočty meradiel
- Poistné udalosti
- Havarijná služba
- Potvrdenia k prestavbe bytu

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2