Opatrenia v súvislosti so zhoršením ochorenia COVID 19 a uznesením Vlády SR

oznamujeme vlastníkom bytov a NP, nájomníkom, že  s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania:

  • sú zrušené stránkové dni, vlastníci bytov, nájomníci a zástupcovia vlastníkov bytov budú svoje požiadavky vybavovať prostredníctvom elektronickej komunikácie, alebo telefonicky so zamestnancami správcu
  • správca bude v stanovenom režime zabezpečovať len nevyhnutné úkony, opravy, havárie
  • správca nebude organizovať schôdze vlastníkov bytov a NP , ani zabezpečovať písomné hlasovania

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že kontaktné miesto SBD Bytča  je od 11.5.2020 otvorené  počas stránkových hodín. Potrebné dodržiavať opatrenia COVID-19.

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu je prevádzka SBD Bytča do odvolania pre vybavovanie stránok zatvorená!

Vaše požiadavky na správcu odporúčame riešiť telefonicky, mailom, písomnou korešpondenciou.
V prípade nevyhnutnosti je možné  zabezpečiť vybavenie žiadosti osobne po vopred telefonicky  dohodnutom stretnutí so zamestnancom SBD Bytča.

Pri nevyhnutnej návšteve Vás žiadame o dodržiavanie dostatočného odstupu a rešpektovanie opatrení zavedených SBD(dezinfekcia rúk pred vstupom, vstup do vybavovacej miestnosti po jednom, rúško, rukavice a pod.).

Stavebné bytové družstvo Bytča oznamuje svojim klientom a obchodným partnerom, že z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, bude budova SBD od 16.3.2020 ZATVORENÁ. Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a nebytových priestorov  v správe Stavebného bytového družstva Bytča, že od 03.02.2020  je kancelária  na  pôvodnej adrese Námestie Slovenskej republiky 24, Bytča.

 

 

Oznamujeme vlastníkom, nájomníkom bytov a NP v správe SBD Bytča, že v dňoch od 23.12.2019 do 06.01.2020 bude kancelária z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov zatvorená. Zároveň sa chceme všetkým poďakovať za vzájomnú spoluprácu, pochopenie,  zaželať príjemné strávenie vianočných sviatkov.

Kolektív SBD

 

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a nebytových priestorov, v správe Stavebného bytového družstva Bytča, že od 04. novembra 2019 do 31. januára 2020 je kontaktná kancelária dočastne premiestnená na adresu Kollárova 1246/13 A v Bytči (bývalá drogéria Zuzka) vstup z Námestia SR, Bytča.

 

sbd bytca kancelaria docasna namestie srZa pochopenie ďakujeme.

 

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov v správe SBD Bytča, že v priebehu mesiacov február – marec 2019 bude prebiehať v bytových domoch odpočet pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) na vykurovacích telesách – spotreba za rok 2018, ich demontáž a následná montáž nových PRT  v zmysle zákona č.  657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP, že od 1.11.2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov zákonom č. 283/2018 Z.z. Bližšie informácie sú zverejnené v sekcií DOKUMENTY – ZÁKONY A VYHLÁŠKY

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ”Právne predpisy”), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 budú vzťahovať na spracúvanie  osobných údajov zo strany Stavebné bytové družstvo Bytča, so sídlom Nám. Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča, IČO: 00 693 677, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Dr, vložka č. 63/L (ďalej ako „Družstvo") Vám  poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany Družstva, ako prevádzkovateľa, ktorý spracúva Vaše osobné údaje. Bližšie informácie sa nachádzajú v časti DOKUMENTY/ZÁKONY A VYHLÁŠKY.

Oznamujeme klientom SBD Bytča, že sa zmenilo číslo na nahlasovanie havarijných stavov a porúch.

Oznamujeme klientom SBD Bytča, že s účinnosťou od 01. 01. 2017 bol zmenený pracovný čas kontaktného pracoviska (pre klientov).

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo