Oznamujeme záujemcom o zamestnanie, že od 1. 2. 2022 je v SBD Bytča voľné pracovné miesto na pozíciu technik. Požiadavky: stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie so zameraním na oblasť stavebníctva, správy nehnuteľností,  prax min. 5 rokov. Bližšie informácie získate na tel. čísle 0911 010 014.

Oznamujeme Vlastníkom, nájomníkom bytov a NP, obchodným partnerom, že od 22.12.2021 do 09.01.2022 bude SBD Bytča z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

Oznamujeme vlastníkom, nájomníkom bytov, obchodným partnerom, že od 1.7.2021 sa mení kontakt na poverenú osobu na ochranu osobných údajov z Blanka Hulínová na p. Ing.Palková Anna, Janka Bučová. Ostatné údaje zostávajú v platnosti.

Dňa 30.3.2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva SBD Bytča za účasti prizvaných hostí, kde si pripomenuli vznik družstva, jeho činnosť a hľadali ďalšie smerovanie do budúcnosti.

Dňa 31.3.2021 bol vyhlásený zákon č. 115/2021 z 30. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID -19 v znení neskorších predpisov.

Do pozornosti vlastníkov bytov a NP dávame predovšetkým ustanovenia §36e) a § 36f), ktoré upravujú možnosti rozhodovania vlastníkov  počas pandémie a povinnosti správcu, týkajúce sa doručenia vyúčtovania za rok 2020.

Vážený vlastník bytu/nebytového  priestoru, z dôvodu dlhodobo nepriaznivej situácie súvisiacej s COVID-19 zasielame niektoré dôležité informácie vlastníkom na ktorých máme k dispozícií kontakty  prostredníctvom SMS správy alebo na emailovú adresu.

Ak ste nám doteraz neoznámili tieto kontaktné údaje, môžete tak urobiť telefonicky, emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne (poštou alebo vložením do našej poštovej  schránky pri vstupe do budovy).

Pre zasielanie dokumentov, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje (predpis, stav konta, vyúčtovanie a pod.) je potrebné pristúpiť k Dohode o elektronickej komunikácií, ktorú Vám na vyžiadanie zašleme.

Na základe opakovaného predĺženia a zachovania núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 20.03.2021 do 28. 04. 2021, platnosti COVID automatu prijatého vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 a  v dôsledku ochrany života a zdravia,  zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD Bytča rozhodlo o  zákaze vstupu klientov do priestorov SBD Bytča.

Všetky požiadavky budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou.

Opatrenia v súvislosti so zhoršením ochorenia COVID 19 a uznesením Vlády SR

oznamujeme vlastníkom bytov a NP, nájomníkom, že  s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania:

  • sú zrušené stránkové dni, vlastníci bytov, nájomníci a zástupcovia vlastníkov bytov budú svoje požiadavky vybavovať prostredníctvom elektronickej komunikácie, alebo telefonicky so zamestnancami správcu
  • správca bude v stanovenom režime zabezpečovať len nevyhnutné úkony, opravy, havárie
  • správca nebude organizovať schôdze vlastníkov bytov a NP , ani zabezpečovať písomné hlasovania

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že kontaktné miesto SBD Bytča  je od 11.5.2020 otvorené  počas stránkových hodín. Potrebné dodržiavať opatrenia COVID-19.

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu je prevádzka SBD Bytča do odvolania pre vybavovanie stránok zatvorená!

Vaše požiadavky na správcu odporúčame riešiť telefonicky, mailom, písomnou korešpondenciou.
V prípade nevyhnutnosti je možné  zabezpečiť vybavenie žiadosti osobne po vopred telefonicky  dohodnutom stretnutí so zamestnancom SBD Bytča.

Pri nevyhnutnej návšteve Vás žiadame o dodržiavanie dostatočného odstupu a rešpektovanie opatrení zavedených SBD(dezinfekcia rúk pred vstupom, vstup do vybavovacej miestnosti po jednom, rúško, rukavice a pod.).

Stavebné bytové družstvo Bytča oznamuje svojim klientom a obchodným partnerom, že z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, bude budova SBD od 16.3.2020 ZATVORENÁ. Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a nebytových priestorov  v správe Stavebného bytového družstva Bytča, že od 03.02.2020  je kancelária  na  pôvodnej adrese Námestie Slovenskej republiky 24, Bytča.

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2