sbd bytca realizacie namestie sr

Zateplenie, výmena stúpacích a ležatých rozvodov, iná modernizácia spoločných priestorov

sbd bytca realizacie geromettu 977

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie thurzova 970

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie gastanova 1017 big

Výmena výťahu, údržba spoločných priestorov.

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo