sbd bytca realizacie geromettu 977

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie geromettu 978

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie hlinik 8 pripravujeme

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie bottova 1149 big

Výmena stúpacích rozvodov SV, TV, cirkulácie, plynu  a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov kanalizácie, vybudovanie nových kanalizačných šácht, hydraulické vyregulovanie TUV, doplnenie izolácií ležatých rozvodov, úprava vnútorných spoločných priestorov (výmena podlahovín, nátery kovových konštrukcií, vymaľovanie a ost. na základe rozhodnutia vlastníkov), úprava vstupov.

----------------------------------------------------
Investičné náklady: -

----------------------------------------------------

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2