sbd bytca realizacie bottova 1149 big

Výmena stúpacích rozvodov SV, TV, cirkulácie, plynu  a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov kanalizácie, vybudovanie nových kanalizačných šácht, hydraulické vyregulovanie TUV, doplnenie izolácií ležatých rozvodov, úprava vnútorných spoločných priestorov (výmena podlahovín, nátery kovových konštrukcií, vymaľovanie a ost. na základe rozhodnutia vlastníkov), úprava vstupov.

----------------------------------------------------
Investičné náklady: -

----------------------------------------------------

sbd bytca realizacie gastanova 1017 big

Výmena výťahu, údržba spoločných priestorov.

sbd bytca realizacie javorova 1003 big

Výmena výťahu, údržba spoločných priestorov.

sbd bytca realizacie brezova 1016 big


Výmena stúpacích rozvodov SV, TV, cirkulácie, plynu a kanalizácie, výmena izolácií UK vo vstupných priestoroch, hydraulické vyregulovanie TUV, výmena ležatých rozvodov TV, cirkulácie a SV.

----------------------------------------------------
Investičné náklady: -

----------------------------------------------------

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2