sbd bytca realizacie brezova 1016 big


Výmena stúpacích rozvodov SV, TV, cirkulácie, plynu a kanalizácie, výmena izolácií UK vo vstupných priestoroch, hydraulické vyregulovanie TUV, výmena ležatých rozvodov TV, cirkulácie a SV.

----------------------------------------------------
Investičné náklady: -

----------------------------------------------------

sbd bytca ralizacieokruzna 1101

Zateplenie, výmena stúpacích a ležatých rozvodov, výmena výťahov, zasklenie, iná modernizácia domu. 

----------------------------------------------------
Investičné náklady: ..... EUR

----------------------------------------------------

sbd bytca realizacie druzstevna 1145 final

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena pivničných, schodiskových okien, odstránenie systémovej, poruchy - oprava balkónov a lódžií CONNEX, Výmena stúpačkových rozvodov SV, Výmena ležatých rozvodov SV, oprava vonkajšieho schodiska, modernizácia vstupu, maľby spoločných priestorov na prízemí vrátane výmeny poštových schránok, výmena podlahy v spoločných priestoroch, oprava okapového chodníka, vodomerná šachta

----------------------------------------------------
Investičné náklady: 151 480,34 EUR

----------------------------------------------------

Obnova budovy na ulici Thurzova 1347

sbd bytca realizacie thurzova 1347 final

Zateplenie, odstránenie systémovej poruchy balkónov, prístavba lódžií, presklenie lódžií, výmena stúpačkových a ležatých rozvodov SV, TV, plynu,  doizolovanie rozvodov ÚK, čistenie vzduchotechniky, výmena výťahov, úprava spoločných priestorov.

----------------------------------------------------
Investičné náklady: 451 205,00 EUR

----------------------------------------------------

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo