Na základe opakovaného predĺženia a zachovania núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 20.03.2021 do 28. 04. 2021, platnosti COVID automatu prijatého vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 a  v dôsledku ochrany života a zdravia,  zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD Bytča rozhodlo o  zákaze vstupu klientov do priestorov SBD Bytča.

Všetky požiadavky budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou.

Opatrenia v súvislosti so zhoršením ochorenia COVID 19 a uznesením Vlády SR

oznamujeme vlastníkom bytov a NP, nájomníkom, že  s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania:

  • sú zrušené stránkové dni, vlastníci bytov, nájomníci a zástupcovia vlastníkov bytov budú svoje požiadavky vybavovať prostredníctvom elektronickej komunikácie, alebo telefonicky so zamestnancami správcu
  • správca bude v stanovenom režime zabezpečovať len nevyhnutné úkony, opravy, havárie
  • správca nebude organizovať schôdze vlastníkov bytov a NP , ani zabezpečovať písomné hlasovania

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že kontaktné miesto SBD Bytča  je od 11.5.2020 otvorené  počas stránkových hodín. Potrebné dodržiavať opatrenia COVID-19.

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu je prevádzka SBD Bytča do odvolania pre vybavovanie stránok zatvorená!

Vaše požiadavky na správcu odporúčame riešiť telefonicky, mailom, písomnou korešpondenciou.
V prípade nevyhnutnosti je možné  zabezpečiť vybavenie žiadosti osobne po vopred telefonicky  dohodnutom stretnutí so zamestnancom SBD Bytča.

Pri nevyhnutnej návšteve Vás žiadame o dodržiavanie dostatočného odstupu a rešpektovanie opatrení zavedených SBD(dezinfekcia rúk pred vstupom, vstup do vybavovacej miestnosti po jednom, rúško, rukavice a pod.).

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

Pracovná doba

PO / 08:00 - 12:00
UT / Nestránkový deň
ST / 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
ŠT / 08:00 - 12:00
PI / Nestránkový deň

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010