Dňa 30.3.2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva SBD Bytča za účasti prizvaných hostí, kde si pripomenuli vznik družstva, jeho činnosť a hľadali ďalšie smerovanie do budúcnosti.


Predstavenstvo SBD v zastúpení predsedníčkou predstavenstva Ing. Palkovou odovzdalo ocenenia za dlhoročné  fungovanie, rozvoj družstevníctva a  prácu  v orgánoch družstva:

 • p.  Veronike Vršanskej
  (predsedníčke predstavenstva od 1.1.1991 do 05.05.2011),
 • p. Ľudmile Machciníkovej
  (zakladateľke SBD občanov pri MsNV v r. 1961, predsedníčke členskej samosprávy, delegátke, členke družstva od 1.1.1961),
 • p.Ing. Vladimírovi Gajdošíkovi
  (funkcionárovi  družstva od 1.1.1991, podpredsedovi  družstva do r. 2011, od r. 2011 do r. 2017 predsedovi družstva a následne podpredsedovi družstva, zároveň dlhoročnému predsedovi  členskej samosprávy, delegátovi),
 • p. Gabriele Hanulíkovej
  (zamesnankyni  družstva od 1.1.1991),
 • p. Pavle Kurejovej
  (členke orgánov družstva ako delegátka  6 volebných období, predsedkyni  členskej samosprávy, členke predstavenstva),
 • p. Ladislavovi Pavlíkovi
  (členovi  orgánov družstva ako delegát 6 volebných období, predsedovi  členskej samosprávy, zamestnanecovi družstva),
 • p. Ing. Róbertovi Midulovi
  (členovi orgánov družstva ako delegát 6 volebných období, predsedovi  členskej samosprávy),
 • p. Petrovi Svetloššákovi
  (členovi orgánov družstva ako delegát 5 volebných období),
 • p. Miroslavovi Piačkovi
  (za 25 rokov zamestnanecovi  družstva, členovi orgánov družstva ako delegát 2 volebné obdobia),
 • p. Marte Borákovej
  (členke orgánov družstva ako delgát 4 volebné obdobia, aktívnej členke  členskej samosprávy bytového domu Námestie SR 24, členke  družstva od 1.1.1964),
 • p. Jánovi Antalovi
  (členovi orgánov družstva ako delegát 5 volebných období, predsedovi členskej samosprávy do r.2018),
 • p. Ing. Vladimírovi Kianicovi
  (členovi  kontrolnej komisie a následne  členovi predstavenstva SBD). 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2