sbd bytca realizacie geromettu 977

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie hlinik 8 pripravujeme

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie geromettu 978

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2