Stavebné bytové družstvo Bytča  je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, hospodáriť s nimi, a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb a tým aj spoločenského záujmu, vykonávať správu bytových domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré sú vo vlastníctve družstva, alebo prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva jeho členov.

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, Odd.: Dr., Vložka 63/L, IČO: 00693677. Právne postavenie je zakotvené v § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov. SBD Bytča vzniklo 1. 1. 1991.

 

PRACOVNÝ ČAS KONTAKTNÁ KANCELÁRIA:

PO / 08.00 – 12.00
UT / Nestránkový deň
ST / 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
ŠT / 08.00 – 12.00
PI /  Nestránkový deň

 

UPOZORNENIE:
Mimo uvedených stránkových hodín a v nestránkové dni klientskú agendu nevybavujeme. Výnimkou je len nahlasovanie porúch a havarijných stavov. Ďakujeme za pochopenie!

 

NAHLASOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV A PORÚCH:
Počas pracovných dní v kancelárií SBD Bytča od 7.00 – do 8.00, po uvedenom čase telefonicky na telefónne číslo 0911 014 010.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo