Stavebné bytové družstvo Bytča vzniklo na žiadosť členov výborov členských samospráv vyčlenením z Okresného bytového družstva Žilina.
 
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, Odd.: Dr., Vložka 63/L, IČO: 00693677. Právne postavenie je zakotvené v § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov. SBD Bytča je zapísané v Obchodnom registri od  1. 1. 1991. Viac sa o nás a histórií dozviete ... (otvoriť dokument)

Činnosť bytového družstva sa riadi rozsiahlou škálou platnej legislatívy.  Od roku 1993 je to predovšetkým zákon NR SR  č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákonov, ktorý sa stal určujúcim pre fungovanie výkonu správy.
V roku 2015 bol prijatý zákon NR SR č. 246/2015 Z.Z. o správcoch bytových domov Stavebné bytové družstvo Bytča je registrované v zozname správcov dňom 06.10.2017. (otvoriť dokument)
 
Za našou činnosťou je správa 32 bytových domov so  1113 spravovanými priestormi k 31.12.2020. Od 1.1.2020 sme začali svoju činnosť orientovať aj na vykonávanie činnosti pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a NP.

Zoznam bytových domov v správe. (otvoriť dokument)

Popri  činnosti správcu v zmysle uzatvorených zmlúv družstvo sa od roku 2009 aktívne venuje obnovám bytových domov s cieľom zabezpečiť komplexnosť riešenia obnovy, úsporu energií, využitie štátnych prostriedkov prostredníctvom úverov zo ŠFRB s úrokovou sadzbou od 0,00 %, predĺženie životnosti bytových domov a pod.

Obnovy bytových domov (otvoriť dokument)


Ponúkame Vám:

  • zabezpečovanie výkonu  správy pre spravované bytové domy na profesionálnej úrovni s implementáciou legislatívnych zmien a platných noriem

 

HĽADÁTE SPOĽAHLIVÉHO SPRÁVCU, CHCETE RIEŠIŤ PROBLÉMY DOMU?

  • kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na mobilnom čísle 091101014
  • poskytneme Vám nezáväzne všetky potrebné informácie k výkonu správy, k prípadnej zmene  správcu, formy výkonu správy, resp. k prípadnej likvidácií SVB a pod.
  • zároveň treba nezabúdať: „ZMENA JE ROZHODNUTÍM VLASTNÍKOV, NIE JEDNOTLIVCA.“

 

Našimi cieľmi sú:

  • zabezpečiť  výkon  správy všetkým záujemcom bytových domov  v rámci mesta Bytča, okolia  a v prípade záujmu aj pre bezprostredne blízke okresy Žilina, Považská Bystrica, zároveň  novým vlastníkom v novovybudovaných domoch, ale aj tým, ktorí nie sú spokojní s výkonom správy u svojho terajšieho správcu, alebo so správou Spoločenstva vlastníkov bytov a NP.
  • zabezpečenie bezpečnosti v bytových domoch vykonávaním pravidelných revízií technických zariadení – BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
  • informovanosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov prostredníctvom zverejňovania korektných a pravdivých informácií o bytovom dome, o bytoch, o nebytových priestoroch na schôdzach, formou elektronickej vývesky na portály  „po schodoch“, vo výveskách domov, vo výveske správcu, na webe správcu a inou vhodnou formou schválenou správcom
  • zabezpečenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ktorej vlastník môže rýchlejšie riešiť svoje požiadavky
  • dohľad nad hospodárením s finančnými prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv
  • dodržiavanie termínov, stanovených lehôt, ......

             

PRACOVNÝ ČAS KONTAKTNÁ KANCELÁRIA:

PO / 08.00 – 12.00
UT / Nestránkový deň
ST / 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
ŠT / 08.00 – 12.00
PI /  Nestránkový deň

 

UPOZORNENIE:
Mimo uvedených stránkových hodín a v nestránkové dni klientskú agendu nevybavujeme. Výnimkou je len nahlasovanie porúch a havarijných stavov. Ďakujeme za pochopenie!

 

NAHLASOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV A PORÚCH:
Počas pracovných dní v kancelárií SBD Bytča od 7.00 – do 8.00, po uvedenom čase telefonicky na telefónne číslo 0911 014 010.

 

SME ČLENMI:


SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2


Web: (prejsť na web SZBD)

Členstvo v SZBD nám  prináša určité zázemie, metodické postupy v širokej oblasti správy bytových domov.

Výhody členstva:


SZBD je silná a stabilná členská základňa, odbornosť zamestnancov, účasť na legislatívnom procese, dobré poradenstvo členom,  spolupráca s orgánmi štátnej správy,  kvalita odborných konferencií, školení a seminárov, spracovanie metodiky k zákonom,  spracovanie odborných stanovísk, poradenstvo.   

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2