• ČESTNÉ VYHLÁSENIE O POČTE OSÔB

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• DOHODA O PREVODE A PRECHODE ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• DOHODA O ZÁNIKU ČLENSTVA

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• PROTOKOL O ODPOČTE MERAČOV TEPLA A VODY V BYTE

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ŽIADANKA NA VYKONANIE OPRÁV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ŽIADOSŤ O PREVOD BYTU DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZA ČLENA DRUŽSTVA

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU K REKONŠTRUKCII

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• PLNOMOCENSTVO K PÍSOMNEMU HLASOVANIU CELÝ ROZSAH

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• PLNOMOCENSTVO K PÍSOMNEMU HLASOVANIU URČENÝ SPÔSOB HLASOVANIA

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• PLNOMOCENSTVO OD 2018 JEDNA SCHÔDZA V CELOM ROZSAHU

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• PLNOMOCENSTVO OD 2018 SCHÔDZA S URČENÍM SPÔSOBU HLASOVANIA

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• PLNOMOCENSTVO TRVALÉ V CELOM ROZSAHU

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2