• ZÁKON č. 283/2018 Z. z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON č. 182/1993 Z.z. O VLASTNÍCTVE BYTOV A NP OD 1.11.2018

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• NOVELA ZÁKONA č. 182/1993 Z. z. O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 18/2018 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• PRIVACY POLICY - ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV VLASTNÍCI BYTOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ČLENOVIA DRUŽSTVA  A NÁJOMNÍCI BYTOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁSTUPCOVIA VLASTNÍKOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 122/2013 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 182/1993 O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 182/1993 O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
S ÚČINNOSŤOU OD 1.10.2014

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 246/2015 O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 314/2001 O OCHRANE PRED POŽIARMI

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 321/2014 O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 555/2005 O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• ZÁKON 657/2004 O TEPELNEJ ENERGETIKE

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• VYHLÁŠKA 240/2016 ROZPOČÍTAVANIE DODÁVANÉHO TEPLA

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

• VYHLÁŠKA 630/2005 PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2