Úplné znenie Stanov Stavebného bytového družstva Bytča zo dňa 11.04.2007 v znení zmien, schválených Zhromaždením delegátov zo dňa 09.09.2009, 15.12.2011 a 15.06.2017.

 

• STANOVY SBD BYTČA DOKUMENT

:: Stiahnuť alebo otvoriť vo formáte pdf

 

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2