▪ zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov 
▪ sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností    
▪ vedenie účtovníctva
▪ kancelárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
▪ prenájom bytov, domov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
▪ upratovacie práce
▪ správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
▪ poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
▪ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
▪ prenájom hnuteľného majetku
▪ verejné obstarávanie

 

 

Okrem základných povinností v oblasti služieb a plnení spojených s užívaním bytu a nebytových priestorov v dome na základe žiadosti  zabezpečí pre vlastníkov v dome tieto plnenia:

▪ prenájom spoločných častí a spoločných zariadení domu na základe rozhodnutia vlastníkov v dome
▪ spracovanie dokumentácie pre žiadosti o poskytnutie investičného úveru, úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu, z komerčných bánk a stavebných sporiteľní a vedenie úverových účtov
▪ spracovanie dokumentácie pre žiadosti  o dotácie poskytované štátom zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov
▪ iné plnenia na základe rozhodnutia vlastníkov

Cieľom a prioritou  družstva je dosiahnutie spokojnosti u všetkých vlastníkov a nájomníkov v spravovaných bytových domoch

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2